Konservative vil have bedre vilkår for de ældre

Mennesker først – Sådan lød det konservative valgslogan, og det mener vi naturlig fortsat. Vi har sat mennesker først på vores ønskeseddel til Favrskov Kommunes budgetforhandlinger. Oplægget til budgettet er, at økonomien ser fornuftig ud. Skatteprocenten i kommunen er høj, og serviceniveauet under gennemsnittet. Det konservative Folkeparti mener derfor, at pengene i kassen bør komme særligt vores svageste ældre til gode.

Blandt de fremsendte forslag vil vi her fremhæve tre, der alle kommer vores svageste ældre til gode.

Bedre bemanding på plejecentrene.

Plejecentrene i Favrskov er generelt velfungerende, men præget af lave normeringer, stort sygefravær og højt vikarforbrug (15%) Ældrerådet har foreslået, at området blev analyseret mhp tiltag, der kunne skabe større tryghed for de ældre og deres pårørende. Vi vil gerne foreslå, at det følges op med midler til bedre normering, så vikarforbruget kan nedbringes. Det vil skabe tryghed.

Indsats til forebyggelse af liggesår

Treogtyve ældre har aktuelt plejekrævende liggesår i Favrskov Kommune. En simpel indsats har i andre kommuner vist at kunne forebygge liggesår effektivt. Herved spares plejekroner og de smertefulde og invaliderende følger af sårene undgås. Vi foreslår derfor at Favrskov Kommune indfører screening for liggesår, således at antallet kan bringes ned på nul.

Afskaffelse af brugerbetaling for aflastningspladser

Favrskov Kommune opkræver årligt 1 mio. kr. i brugerbetaling for ældres brug af aflastningspladser. Det er en helt urimelig omkostning, da pladserne bruges, når patienter er færdigbehandlede fra sygehus, men ikke klar til at klare sig i eget hjem. I takt med nedlæggelser af sengepladser på sygehus, bruges aflastningspladser i stigende omfang som erstatning i genoptræningsforløbet og her er brugerbetaling ikke rimelig. Vi foreslår, at denne urimelige brugerbetaling for ældre fjernes.