Lars Storgaard (Borgmesterkandidat)

Rundt om Lars

56 år.

8 år som viceborgmester i Hvorslev Kommune.

12 år i Favrskov byråd.
1. viceborgmester.
Formand for det særlige børne- og ungeudvalg.

Realeksamen i 1978.
Uddannet tømrer og bygningssnedker.

Ansat i politiet i 1983.
Tjenestegørende i Århus siden 1990 – nu alarmcentralen.
Rejsearrangør / turleder for Europas største specialbureau inden for turisme, jagt og fisketure til hele verden.

Stifter af Ulstrup Whisky og Øllaug.
Stifter af Ulstrup Lokalråd.
Formand, initiativtager og medejer af Forsamlingshuset/Restaurant Gudenå.

Aktiv i det lokale kulturliv.

Samboende med Inge og har 2 døtre.

Fritidsinteresser: Naturen, jagt og fiskeri, løb, fodbold, badminton og velgørenhed.

Mærkesager:

Et Favrskov i balance – Jeg vil arbejde på at sikre en god balance mellem øst og vest i Favrskov.

At sikre børnefamilierne i Favrskov gode forhold, hvad angår dagpleje, børnehaver og skoler. Offentlige tilbud skal være mere fleksible, og familier med problemer skal vide, hvor de kan få hjælp.

At sikre en en værdig og ordentlig behandling af vore ældre medborgere. De har skabt det vi har i dag og har derfor krav på en respektfuld behandling.

At folkeskolen styrkes og optimeres. Uddannelse er grundlaget for al indlæring. Jo dygtigere man bliver, desto flere muligheder får man i livet – fagligheden skal være i top.

At gøre Favrskov endnu mere erhvervsvenligt, så der tiltrækkes arbejdspladser og dermed sikres kommunen en god økonomi. Et dynamisk erhvervsliv er lig med velfærd.

At Favrskov får nogle fyrtårne – bliver midtpunkt for kultur, idræt eller andre ting forskellige steder i kommunen.

At værne om vores smukke natur, miljø og drikkevand – Favrskov er en perle, og sådan skal det fortsat være.

Bekæmpelse af vold, narko og indbrud – gennem forebyggende foranstaltninger og inkludering i folkeskolen. Jeg så gerne noget mere politi på gaden i Favrskov. 

René Schneider

Rundt om René

Jeg er 47 år, gift med Dorte. Vi har 3 børn på 12 ,14 og 17 år.
De går på kommunalskole og gymnasium.
Vi bor på en gård imellem Hadsten og Lyngå siden 2007.
Jeg er uddannet detailslagter i 1990, og er 6 generation af slagtere i familien.
Til daglig er jeg slagtermester hos Meny i Viborg.
Siden vi flyttede til Favrskov har jeg været arrangeret i Skolebestyrelsen på Østervangskolen i Hadsten, fodboldtræner i Hadsten Sports Klub, medlem af menighedsrådet i Lyngå, medlem af Hegnsynet i Favrskov og formand for den Konservative Vælgerforening i Favrskov.

Som politiker vil jeg have fokus på børn og unge.

Børnepasning:
Jeg ønsker ikke at vores børnehaver skal være ens, vi skal have et varieret udbud med
forskelligt pædagogiske udgangspunkter.
Gerne med skovbørnehaver og idrætsbørnehaver.
Favrskov er en pendler kommune, så åbningstiderne skal være fleksible i hele kommunen.

Skoler:
Favrskov skal have en første klasses folkeskole, hvor der er plads til alle uanset fagligt niveau.
Vi skal have tidsvarende bygninger, undervisningsfaciliteter og matrialer.
Vi skal sikre dygtige og motiverede medarbejder gennem større ansvar til den enkelte.
Der skal være plads til efteruddannelse til lærerne.

Fritid:
Idræt er vigtig i sundhedsarbejdet. Her skal vi sikre at også de svageste kommer med.
Der skal skabes forudsætninger for en bred vifte af idrætstilbud.
Vi skal sikre, at vi har de fornødne anlæg og lokaler til vores fritidstilbud.
Der skal være kvalitet og sammenhæng i de kommunale fritidstilbud til børn og voksne.

Mette Nøhr

Rundt om Mette:

Jeg er 36 år, mor til Ida på knap to år og gift med Søren.

Jeg er vokset op i Thorsø og har de seneste ti år boet i Hammel.

Jeg er uddannet civiløkonom og statsautoriseret ejendomsmægler – i dag arbejder jeg med logistik.

Jeg har altid brændt for politik og ønsker at gøre en forskel i vores lokalsamfund.

Mine mærkesager:

Vi skal udvide Viborgvej mellem Aarhus og Viborg

En udvidelse af A26 mellem Aarhus og Viborg har været på dagsordenen i årtier. Nu skal der ske noget, så vi kan gøre noget ved bilkøerne, der bare bliver længere og længere. En udvidelse vil skabe vækst, arbejdspladser og gøre det langt mere attraktivt at bosætte sig i Favrskov.

Vi skal have fleksible åbningstider i daginstitutionerne

For mange børnefamilier er det svært at få familieliv og arbejdsliv til at hænge sammen. Årsagen er i mange tilfælde, at vores arbejdstid ikke harmonerer med daginstitutionernes åbningstid. Jeg kæmper for et samfund, hvor man både skal kunne have børn og passe et arbejde. Derfor skal vi have fleksible åbningstider i daginstitutionerne.

Vi skal bekæmpe forbudskulturen

Den enkelte skal have mere indflydelse på eget liv. Jeg vil bekæmpe den forbudskultur, som desværre sætter dagsordenen i disse år. Helt generelt skal politikerne blande sig i så lidt som muligt.

 
Vi skal have kortere skoledage
 
Vores børn og unge skal have et liv ved siden af skolen – derfor skal vi have kortere skoledage. 
 
Vi skal give erhvervslivet bedre vilkår
 
Det skal være mere attraktivt at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Favrskov.

Charlotte Green

Rundt om Charlotte

Jeg er 43 år, gift med Jens-Ole og har 2 børn på 15 og 17 år og arbejder som overlæge på Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Desuden er jeg ekstern lektor ved Aarhus Universitet.

Tidligere har jeg været valgt til Aarhus Amtsråd og Favrskov Byråd i sammenlagt 12 år. Jeg har været politisk engageret i næsten 30 år og siddet i mange frivillige bestyrelser. Aktuelt er jeg formand for Favrskov Idrætssamvirke og sidder i bestyrelsen i den lokale grundejerforening.

 

Som politiker vil jeg have særligt fokus på at sætte mennesker før systemet og sikre en værdig behandling af borgerne i Favrskov.

 

Idræt og fritid:

De idrætsfrivillige i Favrskov fortjener en bedre behandling fra det politiske system. Der er brug for reel interesse for idrættens vilkår og de frivilliges arbejde. Det handler ikke kun om faciliteter. Der skal være respekt om de frivillige trænere og ledere, og det arbejde, som de udfører til gavn for kommunen. I de seneste par år har politikerne haft mere travlt med at tilgodese sig selv og deres egne ønsker på bekostning af de frivillige, som får besked på at rette ind. Resultatet er færre frivillige og mindre engagement. Der er brug for at gentænke kommunens tilgang til hele idrætsområdet og genskabe tillid og dialog.   

Trafik og miljø

Der er brug for at investere i infrastruktur. Når den offentlige transport langsomt udhules, bliver der flere biler på vejene. Derfor skal der afsættes nødvendige midler til bedre offentlig trafik og gode veje og samtidig sikres gode forhold for cyklister, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen. Byudvikling skal tænkes grønt og med respekt for drikkevand og landskab. Vi skal værne om miljøet og tilgodese løsninger, der fremmer miljøvenlig adfærd, fx el-biler, cyklisme, økologi og genbrug.

Ældre og handicappede

Respekt for menneskers forskellighed er afgørende. Der er brug for individuelle løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Favrskov skal have en handicappolitik, der sikrer livskvalitet for de borgere, som har udfordringer. De seneste års nedskæringer har gjort ondt værre og skal bremses. Der er for meget kassetænkning i kommunens praksis for tildelinger, hvor der hele tiden spekuleres i at gå til grænsen af lovgivningen. Antallet af omgjorte sager skal ned. Alle har ret til en værdig behandling.

Knud Schøler

Rundt om Knud:

Jeg er 52 år. Gift med Lisbeth og vi har sammen 3 børn i alderen fra 14 til 21.

Jeg arbejder med udvikling af økonomistyringssystemer.

Jeg sidder i skolebestyrelsen på Præstemarkskolen. Desuden er jeg formand for Konservative i Favrskov.

Mærkesager:

Grundlæggende mener jeg at kommunen skal fokusere på sine kerneydelser. 

 

Foretrukne bosætnings- og erhvervskommune.

Vi skal sikre at Favrskov Kommune udvikler sig positivt i de næste mange år. Vi skal tiltrække nye borgere og virksomheder. Jeg ser gerne, at Favrskov bliver den kommune i regionen, hvor man helst vil bosætte sig og/eller etablere virksomhed. For at dette kan lade sig gøre skal vi arbejde målrettet inden for en række andre politikområder.

Børnepasning:

Det er vigtigt at vi kan tilbyde varierede børnepasningstilbud. F.eks. også til personer med skæve arbejdstider. 

Skole:

Favrskov Kommune har i alt for mange år ligget som en af de kommuner, der bruger mindst på folkeskolen. Det er alt for kortsigtet at spare penge på de, der skal bære vores samfund i fremtiden. Vores skoler skal være i topklasse. Alle skolebørn skal have udbytte af undervisningen og det er derfor vigtigt, at vi både satser på de stærke elever og på de, der har problemer. 

Jeg er meget kritisk overfor den metode, man har valgt til fordeling af specialundervisningsmidlerne, hvor beløbet fordeles efter en formel kommunen har købt – frem for efter konstateret behov.

Vi skal i lærerkredse være kendte som den kommune man helst vil arbejde i.

Infrastruktur:

Med vores placering tæt på Aarhus, Randers, Bjerringbro, Viborg og Silkeborg er Favrskov Kommune naturligt en pendlerkommune. Vi skal sørge for at infrastrukturen gør det nemt at komme på arbejde – også udenfor kommunen. Konkret er der dagligt trafikkø på Aarhusvej i Søften. En del af denne kø kunne afvikles ved at lave en højresvingsbane ned på E45 uden om rundkørslen.

Skat og grundskyld:

Det er vigtigt, at vi holder skatter og grundskyld i ro – ja faktisk at vi arbejder for at sænke begge dele. Dette er også med til at gøre Favrskov mere attraktivt. Vi skal heller ikke pålægge erhvervslivet gebyrer.

 

 

Ole Jensen

Rundt om Ole

Jeg er 69 år, og netop blevet pensionist, efter at have arbejdet inden for engroshandel med VVS og Stål i 50 år.
 
Har været valgt til byrådet i den tidligere Hadsten Kommune i 2 perioder. Har været aktiv i Konservativ politik siden min tidligste ungdom, og var i godt 10 år kompagnichef i Hjemmeværnet i Århus. Er i bestyrelsen for Hadsten Varmeværk.
 
Jeg har boet i Hadsten sden 1976.
 
Jeg vil arbejde for:
 
At erhvervslivet har gode vilkår i kommunen og at det vil være attraktivt at flytte til Favrskov  ( god børnepasning og de bedste skoler ).
 
At der er sammenhæng i kommunen med gode trafikforbindelser.
 
At ældre støttes, så det er muligt, at blive i eget hjem længst muligt, og når dette ikke længere er optimalt, at der så er de nødvendige og de rigtige pasningstilbud.

 

Knud Boye-Nielsen

Rundt om Knud

53 år.

Gift med Hanne
Ingeniør
Bor på den fædrene gård i Sandby

Mærkesager:

Personlig frihed.

Mindre offentlig sektor.

Pengene har det bedst i borgernes lommer.

Morten Ploug

 

Flemming Aaen Jensen

Tommy Højer

Rundt om Tommy

49 år gift med Anne som jeg har vores søn Anthon på 14 år med.
Vi bor centralt i Hammel by.
Jeg arbejder som selvstændig med salg/distribution til en del af den danske detailhandel.

Mærkesager.

Min prioritet er et Favrskov med fokus på velfungerende familier, skoler, erhvervsliv og detail handel og sidst men ikke mindst 
en ordentlig behandling og respekt for vores ældre medborgere, de har skabt det fundament vi bygger vores liv på i dag.

Familien er vigtig her skaber vi rammerne og trygheden for alle i familien, allerede fra vores børn er helt små skaber vi nye ”verdensborgere” i Favrskov, det skal understøttes med
den rette pasning , på det tidspunkt, tidligt eller sent, når behovet aktuelt er til stede.
Mere og synligt politi på gader og stræder i hele Favrskov er ønskeligt og tryghedsskabende for både unge og ældre.

Vi skal ikke bare tilbyde middelmådige skoler hverken hvad angår faglighed eller fysiske rammer. Vil vi beholde vores elever og tiltrække både nye lærere og nye elever, gøres det kun med
en høj faglighed i undervisningen, bygget på respekt, i trygge rammer og forståelse for underviser og undervisningen.

Erhvervslivet og detailhandlen skal ikke bare sikres vækst gennem mindre ”ulønnet arbejde”  for staten og kommunen, men den flotte trend, der allerede nu er startet, med fokus på erhvervsvenlighed i Favrskov kommune, skal understøttes og udvides væsentligt.

Nye arbejdspladser og vækst skabes ikke med ”bilagsbyrder” og tunge arbejdsgange, men med frihed og en nemmere hverdag, hvor den selvstændige kan have mere fokus på det, som han/hun er god til.

Vores samfund er bygget på gode solide kristne traditioner igennem 1000 vis af år, og generation efter generation har vi værnet om vores land, kongehus og familier. Det skal vi fortsætte med og samtidig huske, at netop disse traditioner er videregivet til os af vores forældre som fik det fra deres forældre osv. 

Derfor er vi ikke bare moralsk forpligtiget, men også genetisk forpligtiget til at tage hånd om og sikre vores ældre et godt og sikkert otium i trygge rammer, hvad enten det er hjemme eller på et af vores lokale plejehjem, så skal tingene foregå med ro og overskud, forståelse og respekt for det enkle menneske.

Kort sagt så skal vi behandle vores forældre og bedsteforældre, ja alle vores ældre på samme måde som vi selv forventer at blive behandlet når vi en dag bliver ældre.

Jesper Birkelund Poulsen