Om Charlotte

Jeg er 47 år og gift med Jens-Ole, sammen har vi to voksne børn. Jeg arbejder som overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor jeg blandt andet har tilsyn med behandlinger og pleje.

Siden 1998 har jeg siddet først i Aarhus Amtsråd og siden i Favrskov Byråd, hvor jeg aktuelt sidder i Kultur og Fritidsudvalget. Jeg har været politisk engageret i mere end 30 år og siddet i mange frivillige bestyrelser.

Som politiker har jeg et særligt fokus på at sætte mennesket før systemet og sikre en værdig behandling af borgerne.

Idræt, fritid og kultur

Der er brug for at investere i infrastruktur. Når den offentlige transport langsomt udhules, bliver der flere biler på vejene. Derfor skal der afsættes nødvendige midler til sikre og gode veje og samtidig sikres gode forhold for cyklister, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen. Byudvikling skal tænkes grønt og med respekt for drikkevand og landskab. Vi skal værne om miljøet og tilgodese løsninger, der fremmer miljøvenlig adfærd, fx el-biler, cyklisme, økologi og genbrug. Den kollektive trafik skal tænkes, så den tilgodeser pendlerstrømme. Hvor der kun er få personer at flytte gør store køretøjer ikke gavn og derfor skal der tænkes i fleksible og grønne løsninger.

Handicapområdet

Respekt for menneskers forskellighed er afgørende. Der er brug for individuelle løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Favrskov skal have en handicappolitik, der sikrer livskvalitet for de borgere, som har udfordringer. Der er for meget kassetænkning i kommunens praksis for tildelinger på handicapområdet og der er brug for at retænke området, så der ikke hele tiden spekuleres i at gå til grænsen af lovgivningen. Alle har ret til en værdig behandling.

Ældre

Vores ældre har brug for respekt. Vi skal fastholde og udbygge en god service på ældreområdet, så der er plads til forskellighed. Mennesker er forskellige uanset alder og her er der brug for altid at være opmærksom på, hvad der gør det gode liv for den enkelte, også når man ikke længere kan tage vare på sig selv.

Læs mere om mig og mine mærkesager på www.charlotte-green.dk og følg mig på Facebook https://www.facebook.com/FolketingskandidatCharlotteGreen