Rundt om Charlotte

Jeg er 44 år, gift med Jens-Ole og har 2 børn på 16 og 18 år og arbejder som overlæge på Akutafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Desuden er jeg ekstern lektor ved Aarhus Universitet.

Siden 1998 har jeg siddet først i Aarhus Amtsråd og siden i Favrskov Byråd, hvor jeg aktuelt sidder i Kultur og Fritidsudvalget. Jeg har været politisk engageret i næsten 30 år og siddet i mange frivillige bestyrelser.

Som politiker har jeg have særligt fokus på at sætte mennesker før systemet og sikre en værdig behandling af borgerne.

Idræt og fritid:

De idrætsfrivillige fortjener en bedre behandling fra det politiske system. Der er brug for et løft til idrættens vilkår og de frivilliges arbejde. Det handler ikke kun om faciliteter. Der skal være respekt om de frivillige trænere og ledere. Resultatet af politisk regulering er færre frivillige og mindre engagement. Der er brug for at genskabe tillid og dialog i det frivillige arbejde.   

Trafik og miljø

Der er brug for at investere i infrastruktur. Når den offentlige transport langsomt udhules, bliver der flere biler på vejene. Derfor skal der afsættes nødvendige midler til bedre offentlig trafik og sikre veje og samtidig sikres gode forhold for cyklister, så det bliver mere attraktivt at tage cyklen. Byudvikling skal tænkes grønt og med respekt for drikkevand og landskab. Vi skal værne om miljøet og tilgodese løsninger, der fremmer miljøvenlig adfærd, fx el-biler, cyklisme, økologi og genbrug.

Ældre og handicappede

Respekt for menneskers forskellighed er afgørende. Der er brug for individuelle løsninger, der tager udgangspunkt i den enkeltes livssituation. Der er for meget kassetænkning i både fra stat, region og kommunen, hvor der hele tiden spekuleres i at gå til grænsen af lovgivningen. Alle har ret til en værdig behandling.

Sundhed

Der er stort pres på sundhedsudgifterne i Danmark. Psykiatrien er under stærkt pres. Her er brug for handling nu. Indlæggelser på sygehus bliver kortere og kortere og her er brug for en handlingsplan, når kommunerne får nye plejeopgaver. Arbejdsvilkårene i sundhedssektoren skal understøtte god behandling, omsorg og sikker patientbehandling. Fokus skal væk fra kassetænkning og hen på kvalitet.