Rundt om Lars

56 år.

8 år som viceborgmester i Hvorslev Kommune.

12 år i Favrskov byråd.
1. viceborgmester.
Formand for det særlige børne- og ungeudvalg.

Realeksamen i 1978.
Uddannet tømrer og bygningssnedker.

Ansat i politiet i 1983.
Tjenestegørende i Århus siden 1990 – nu alarmcentralen.
Rejsearrangør / turleder for Europas største specialbureau inden for turisme, jagt og fisketure til hele verden.

Stifter af Ulstrup Whisky og Øllaug.
Stifter af Ulstrup Lokalråd.
Formand, initiativtager og medejer af Forsamlingshuset/Restaurant Gudenå.

Aktiv i det lokale kulturliv.

Samboende med Inge og har 2 døtre.

Fritidsinteresser: Naturen, jagt og fiskeri, løb, fodbold, badminton og velgørenhed.

Mærkesager:

Et Favrskov i balance – Jeg vil arbejde på at sikre en god balance mellem øst og vest i Favrskov.

At sikre børnefamilierne i Favrskov gode forhold, hvad angår dagpleje, børnehaver og skoler. Offentlige tilbud skal være mere fleksible, og familier med problemer skal vide, hvor de kan få hjælp.

At sikre en en værdig og ordentlig behandling af vore ældre medborgere. De har skabt det vi har i dag og har derfor krav på en respektfuld behandling.

At folkeskolen styrkes og optimeres. Uddannelse er grundlaget for al indlæring. Jo dygtigere man bliver, desto flere muligheder får man i livet – fagligheden skal være i top.

At gøre Favrskov endnu mere erhvervsvenligt, så der tiltrækkes arbejdspladser og dermed sikres kommunen en god økonomi. Et dynamisk erhvervsliv er lig med velfærd.

At Favrskov får nogle fyrtårne – bliver midtpunkt for kultur, idræt eller andre ting forskellige steder i kommunen.

At værne om vores smukke natur, miljø og drikkevand – Favrskov er en perle, og sådan skal det fortsat være.

Bekæmpelse af vold, narko og indbrud – gennem forebyggende foranstaltninger og inkludering i folkeskolen. Jeg så gerne noget mere politi på gaden i Favrskov.