Et Favrskov i balance

Vi skal bevæge os i en retning, hvor vores kommune bliver balanceret med fokus på lokaler styrker.

Favrskov Kommune er som bekendt resultatet af kommunesammenlægningen. Vi består af fire gamle kommuner og nogle sogne fra en femte.

I kommunens første leveår har forskellighederne fra de gamle kommuner nok været med til at skabe en politik af en slags, der kaldes “sognerådspolitik”, hvor hver enkelt lille område kæmper primært for deres egne ønsker – uden at have kommunens helhed i fokus.

Et symptom på sognerådspolitik, er blandt andet når deres rejses krav om haller aller andet med begrundelsen, at “det har de fået i den og den by”.

Måske er det bedre at fokusere på, at nogle dele af kommunen har et behov for nogle bedre idrætsvilkår, mens andre dele egentligt er dækket fint ind der, men måske i stedet har andre behov.

Vi mener, at vi skal væk fra “millimeterdemokratiet” og i stedet fokusere på de styrker, de forskellige dele af kommunen har.