Folkeskolen skal styrkes markant

Favrskov Kommune har i mange år desværre været balndt de kommuner, der bruger absolut mindst på folkeskolen. Det er kortsigtet og i stedet bør vi give folkeskolen et markant løft.

Som bekendt er vores børn Danmarks fremtid. Lige så bekendt er det, at viden er et af Danmarks vigtigste “råstoffer”.

Fundamentet for hele vores uddannelsessystem er folkeskolen, hvor vores børn skal tilegne sig de kundskaber, der skal bære dem videre gennem deres uddannelse.

Konservative i Favrskov mener, at folkeskolen skal have de nødvendige ressourcer til at give vores børn og unge grundlaget for at komme videre med en uddannelse. Vi skal have en førsteklasses folkeskole, hvor der er plads til alle uanset fagligt niveau.  Skolen skal være fleksibel og rummelig, så undervisningen tager hensyn til den enkelte elev. Alle elever skal udfordres på et niveau, der er afpasset den enkeltes kompentencer. Skolerne i Favrskov skal være attraktive arbejdspladser, der tiltrækker det bedste og mest engagerede personale. Forældrene er en vigtig ressource for børnenes indlæring og der skal være fokus på at forældrenes indsats ikke ødelægges af de forlængede skoledage, der er resultatet af folkeskolereformen.

Konservative i Favrskov vil arbejde for:

 • at tilbyde rullende indskoling/aldersintegreret undervisning, hvor det er muligt
 • en stor faglighed
 • at øge decentralisering af kompetencer og ansvar
 • at tilbyde bedre specialundervisningsvilkår
 • at inkluderede elever tilbydes reel og værdig inklusion
 • at give større rummelighed ved at tilgodese børn med særlige behov også uden for skoletiden (SFO)
 • at der gives mere efteruddannelse til lærerne
 • at opretholde tidssvarende bygninger, undervisningsfaciliteter og materialer
 • at skolen fortsat udvikler sund livsstil gennem viden om kost og motionsvaner
 • at fastholde dygtige og motiverede medarbejdere gennem større ansvar til den enkelte lærer
 • at fremme iværksætteri og selvstændighedskultur
 • at gøre skolerne til endnu mere attraktive arbejdspladser.