Børn og familie

Det Konservative Folkeparti er børnefamiliernes parti. For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi på bedst mulig vis kan understøtte familiens sammenhængskraft.

Det Konservative Folkeparti er børnefamiliernes parti.

For Det Konservative Folkeparti er det vigtigt, at vi på bedst mulig vis kan understøtte familiens sammenhængskraft, og samtidig understøtter den enkelte families mulighed for, at være en erhvervsaktiv familie.

Samtidig er det partiets ambition, at Favrskov skal blive Danmarks bedste pendlerkommune.

Derfor er det vigtigt, at kommunens børnepasningstilbud er indrettet til at imødekomme pendlerforældrenes behov for udvidede åbningstider.

 

Daginstitutioner

Konservative i Favrskov ønsker fortsat fuld pasningsgaranti af 0-6 årige, og at udbygningen af daginstitutionerne skal ske i takt med kommunens udvikling. Vi ser gerne, at man inddrager private initiativer, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

Konservative vil arbejde for:

  • at fastholde børnepasningsgarantien, der skal være baseret på et velfungerende dagplejesystem, suppleret af vuggestueafsnit i integrerede institutioner
  • at åbningstiderne bliver fleksible, så mindst en institution i hvert pasningsdistrikt har forlænget åbningstid.
  • at bevare legestuefaciliteterne, så børnene har gode muligheder for at mødes i større grupper
  • at alle fra treårs-alderen tilbydes en børnehaveplads.
  • at børnehaverne ikke er ens, men at der findes et varieret udbud med forskelligt pædagogisk udgangspunkt
  • at dagplejen i landsbyerne søges opretholdt, hvor dette er muligt og hensigtsmæssigt.

at der etableres mulighed for pasning af børn om aftenen/natten for at hjælpe familier med aften/natarbejde.