Ældre

Nøgleordet er værdighed

De konservative i Favrskov Kommune mener, at ældreplejen skal indrettes, efter de ældres behov, fx så de ældre kan blive boende længst muligt i eget hjem, hvor de måtte ønske det. Nøgleordet er værdighed. Det er vigtigt at understøtte livsglæden hos alle borgere – og måske særligt hos vores ældre. Bl.a. derfor er vi optagede af, at der sikres adgang til lækker, velduftende og frisklavet mad.
 

De konservative vil arbejde for:

 • et tilstrækkeligt antal ældreegnede boliger placeret i kommunens bycentre
 • at kommunen har dygtige, tilfredse og motiverede medarbejdere og ledere
 • at forbedre udnyttelse af de økonomiske midler
 • at understøtte det frivillige sociale arbejde
 • at frigøre mere tid til den personlige pleje og omsorg
 • at etablere leve-bo miljøer på plejecentrene 
 • at styrke fagligheden gennem centralisering af demensområdet og aflastningspladser
 • at styrke de forebyggende hjemmebesøg
 • at ansvaret gives tilbage til medarbejderne gennem mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen
 • at give mulighed for private alternativer til plejehjem og anden hjælp (fritvalgsområdet)
 • at styrke hjemmetræningen (hjælp til selvhjælp)
 • at tilbyde frisklavet og indbydende mad.