Sundhed

Gode betingelser for et sundt liv.

Konservative i Favrskov vil give borgerne gode betingelser for sund adfærd ved blandt andet at skabe rammer for sunde fritidsaktiviteter. Oplysningen om sund adfærd skal styrkes. Der skal udarbejdes særlige mål for udsatte grupper. Nøgleordene skal være livskvalitet og trivsel.
 

De konservative vil arbejde for: 

  • at den fysiske planlægning fremmer sund adfærd, for eksempel cykelstier og sikre skoleveje
  • at styrke samarbejdet med private aktører
  • at støtte samarbejdet med frivillige sundhedsorganisationer
  • at styrke samarbejdet med kommunens virksomheder i forebyggelsesindsatsen (KRAM, arb. miljø)
  • at styrke initiativerne til mindskelse af rygning blandt børn og unge
  • at reducere alkoholmisbrug
  • at give større fokus for sundhedsfremme hos svage grupper (ex psykisk syge)
  • at styrke arbejdet med sundhedsfremme og undervisning af borgere med kroniske sygdomme
  • at styrke misbrugsindsatsen, så der gives hurtig og relevant støtte til afvænning