Velkommen til Det Konservative Folkeparti Favrskov Kommune.- Eller Konservative i Favrskov, som vi kalder os selv i daglig tale.

På vores hjemmeside kan du læse lidt om vores politik og vores politikere.

 

Valgbidrag

Støt vores kampagner.

Det er dyrt, at deltage i valg. Vi vil gerne nå ud til så mange som muligt og hvis du har lyst til at støtte os har du mulighed for at overføre et valgfrit beløb på MobilePay 682436.

Vi er taknemmelige for ethvert bidrag. Vi ser lige nu frem mod et folketingsvalg. Et valg hvor vi måske har mulighed for at få en borgerlig regering. Vi ønsker naturligvis at stå så stærkt som muligt i dette valg, hvor vi lokalt har opstillet Charlotte Green som vores bud på et nyt medlem af Folketinget.

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Favrskov Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er i dag en del fokus på “politikerlede” eller “afstanden mellem borger og politiker”. Det er noget, der peger begge veje. Det er klart, at vi, der arbejder med politik, har et stort ansvar for ikke at bidrage til politikerlede og til at være i kontakt med borgerne. Men det gælder også den anden vej. I et demokrati er det uhyre vigtigt, at man bidrager aktivt. Ellers risikerer vi, at der opstår “en politisk klasse”. Vi skal værne om vores demokrati – og et meget godt sted at starte er ved at melde sig ind i det parti man er mest enig med.

Nogle tror, at man skal være 100% enig i et partis program, eller med partiets politikere. Det er der faktisk nok slet ikke nogen, der er. Faktisk er meningsudvekslingen jo en meget vigtig del af politikudvikling.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Favrskov, Danmark og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Indflydelse

Direkte indflydelse på opstilling af kandidater til byråd, regionsråd og Folketing.

Du er simpelt hen med til at bestemme, hvem vælgerne kan vælge mellem…

Baggrundsinformation

Gennem medlemsudsendelser, medlemsmøder, generalforsamlinger og Landsråd får du adgang til baggrundsinformation fra vore politikere.

Det giver en ekstra dimension til mediernes dækning af de politiske beslutninger,

Det giver også en god mulighed for at drøfte vinklinger og holdninger til politiske emner med andre medlemmer og politikere.

Deltag i debatten online

[ff id="2"]

Kontakt din vælgerforening

Bestyrelsen

Torben Krebs Jensen
Formand
Bestyrelsesmedlem
Knud Schøler
Næstformand
Medlemsansvarlig
Webmaster
Ole Jensen
Kasserer
Flemming Aaen Jensen
Sekretær
Flemming Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Pia Selchau-Mark
Bestyrelsesmedlem
Tommy Højer
Bestyrelsesmedlem