Velkommen til Det Konservative Folkeparti Favrskov Kommune.- Eller Konservative i Favrskov, som vi kalder os selv i daglig tale.

På vores hjemmeside kan du læse lidt om vores politik og vores politikere.

Billedet er fra vores deltagelse på Lilleåmarked i Hadsten i 2017

Bliv en del af holdet

Få direkte adgang til politikere, der arbejder for dig, dit hjem og Favrskov Kommune. Bliv en del af den konservative fremgang i dag!

Et levende demokrati består af engagerede borgere – og den direkte vej til politisk indflydelse går gennem medlemskab af et politisk parti.

Der er i dag en del fokus på “politikerlede” eller “afstanden mellem borger og politiker”. Det er noget, der peger begge veje. Det er klart, at vi, der arbejder med politik, har et stort ansvar for ikke at bidrage til politikerlede og til at være i kontakt med borgerne. Men det gælder også den anden vej. I et demokrati er det uhyre vigtigt, at man bidrager aktivt. Ellers risikerer vi, at der opstår “en politisk klasse”. Vi skal værne om vores demokrati – og et meget godt sted at starte er ved at melde sig ind i det parti man er mest enig med.

Nogle tror, at man skal være 100% enig i et partis program, eller med partiets politikere. Det er der faktisk nok slet ikke nogen, der er. Faktisk er meningsudvekslingen jo en meget vigtig del af politikudvikling.

Der er mange måder at være partimedlem på. Alt lige fra det rolige støttemedlemsskab til det aktivistiske medlemskab. Du bestemmer selv dit aktivitetsniveau, vi sætter stor pris på alle medlemmer.

Vores arrangementer giver afsæt for det, der er i centrum: Den politiske debat om Favrskov, Danmark og verden omkring os.

Så er du konservativ og borgerlig, så meld dig ind i dag.

Indflydelse

Direkte indflydelse på opstilling af kandidater til byråd, regionsråd og Folketing.

Du er simpelt hen med til at bestemme, hvem vælgerne kan vælge mellem…

Baggrundsinformation

Gennem medlemsudsendelser, medlemsmøder, generalforsamlinger og Landsråd får du adgang til baggrundsinformation fra vore politikere.

Det giver en ekstra dimension til mediernes dækning af de politiske beslutninger,

Det giver også en god mulighed for at drøfte vinklinger og holdninger til politiske emner med andre medlemmer og politikere.

Deltag i debatten online

[ff id="1"]